Saturday, February 28, 2009

وقوع درگیری در شهر آستارا پس از تیراندازی ماموران حکومتی

وقوع درگیری در شهر آستارا پس از تیراندازی ماموران حکومتی


میللی حرکت چهار شنبه ۷ اسفند ۱۳۸۷:
نقل به مضمون از سایت فارس گرای عصرایران: سه شنبه شب شهر مرزی آستارا شاهد وقوع یک درگیری گستره بین پلیس و مردم بود.


مردم آستارا شاهد حرکت شتابان خودروهای پلیس به سمت منطقه ای در نزدیکی بازار ساحلی این شهر بودند و متعاقب آن ، این خبر در شهر منتشر شد که پلیس توانسته است یکی از جوانان به نام این شهر را به ضرب چند گلوله مجروح و دستگیر نماید.


در پی این رویداد ، پلیس وی را به بیمارستان محمدزاده آستارا منتقل کرد. با انتشار این خبر ، جمعی از دوستان این جوان نیز به سمت بیمارستان حرکت کردند .

سپس قریب به یک هزار نفر از شهروندان آستارایی در این محل گرد آمدند.

در این تجمع ، درگیری های پراکنده ای رخ داد ه است.

گفته می شود وضعیت آستار ا در حال حاضر امنیتی است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home