Sunday, February 10, 2008اردبیل نخستین انتخاب اهالی آستارا برای درمان است

میللی شورا- 19 بهمن 86: نايب رييس شوراي اسلامي شهر آستارا در نامه‌اي به شوراي اسلامي شهر اردبيل خواستار كمك مسوولان اين استان براي تسهيل در پذيرش بيماران شهر آستارا در مراكز درماني اردبيل شد.

در بخشي از نامه محمد شيخي كه رونوشت آن روز چهارشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت آمده است: شهروندان آستارا همه روزه به بهانه‌هاي مختلف ميهمان مردم غيور اردبيل هستند. در اين نامه تاكيد شده با وجود آنكه شهر رشت به مراكز بهداشتي و درماني پيشرفته مجهز است ولي شهر اردبيل نخستين انتخاب مردم آستارا براي استفاده از امكانات درماني است.

شيخي در اين نامه اشاره كرده است، همزباني و همسايگي اردبيل، مردم با صفاي آن ديار و دارا بودن امكانات و مراكز بهداشتي و درماني پيشرفته علت مراجعه مردم آستارا به شهر اردبيل در اين زمينه مي‌باشد. وي با اشاره به اينكه تمام مراكز درماني اردبيل از پذيرش بيماران منتقل شده غير بومي با آمبولانس به علت وجود بخشنامه دراين زمينه خودداري مي‌كنند خواستار همكاري مسوولان و مردم اردبيل براي رفع اين مشكل شده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home