Saturday, November 24, 2007سایه شوونیزم فارس در دانشگاه گیلان پر رنگتر از دانشگاههای دیگر

با توجه به اینکه سال گذشته دانشجویان تورک توانستند نهایت استفاده را از فضای باز فرهنگی موجود در دانشگاه ببرند ، امسال با گذشت تقریبا دو ماه از شروع سال تحصیلی جدید ، با تغییر مدیریت فرهنگی و علیرغم مراجعات متعدد ، مجوز هیچ فعالیتی اعم از چاپ نشریه ، برگزاری انجمن ،... صادر نمی شود ، به طوریکه مدیریت فرهنگی دانشگاه حتی اجازه ی برگزاری جلسه معارفه را نیز به دانشجویان تورک نداده است . همچنین اخبار رسیده از دانشگاه گیلان حکایت از این دارد که مسئولین دانشگاه جهت کنترل ارتباطات اینترنتی فعالین دانشجویی آذر بایجان با یک شرکت قراردادی منعقد کرده اند که آن شرکت متعهد شده است تمامی سایتهای مرتبط با حرکت ملی آذربایجان را فیلتر کرده و به طور همزمان تمامی اطلاعات ورودی و خروجی کامپیوتر های سایت مرکزی دانشگاه و دانشکده ها را کنترل نماید . به نظر می رسد انفعال و عدم اطلاع رسانی دقیق از وضعیت جنبش دانشجویی آذربایجان در دانشگاه گیلان ناشی از این جو سنگین فشار و کنترل شدید وسایل ارتباطی می باشد .

آذربایجان اویرنجی حرکاتی - رشت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home