Saturday, August 18, 2007توطئه جدید و کثیف خبرگزاری ایرنا

طی روزهای اخیر . پس از مصاحبه نورالدین نوعی اقدم با خبر گزاری فارس در روز 21 مرداد مبنی بر الحاق قطعی آستار به استان اردبیل , خبر گزاری ایرنا روز گذشته طی مصاحبه ای با استاندار گیلان به نقل از وی گفته است که : شهرستان مرزي آستارا از جايگاه ويژه‌اي در برنامه‌ريزي‌هاي اين استان ( گیلان ) برخوردار است و با طرح‌هاي جامع و راهبردي به يك نقطه برجسته در گردشگري كشور مبدل خواهد شد .

http://www1.irna.com/fa/news/view/menu-155/8605243293171224.htm

در حاشیه این مصاحبه خبرگزاری ایرنا اقدام به چاپ عکس منطقه اکو توریستی حیرا ن نموده و این منطقه را به عنوان جزیی از استان گیلان معرفی نموده است.

با وجود گذشت بیش از 15 ماه از توهین روز ی نامه ایران به ملت فهیم آذربایجان نگذشته که این توطئه جدید در حال شکل گرفتن می باشد در این شرایط لزوم بیداری و هوشیاری فعالین حرکت ملی آذربایجان و بویژه دانشجویان آذربایجانی احساس می شود.

د رمورد پیگیری الحاق آستارا به استان اردبیل و فعالیتهای نوعی اقدم نماینده اردبیل در مجلس همین بس که زمان انتخابات مجلس در حال فرا رسیدن است واین حربه ها مانور تبلیغاتی بیش نیست

در سال 72 و در جریان استان شدن اردبیل نوعی اقدم نماینده وقت مردم اردبیل در مجلس بود و همزمان و هم صدا با شونیسم فارس خواستار حذف نام آذربایجان از این منطقه گردید چرا که از نظر وی ( حذف نام آذربایجان از این منطقه مبارزه با فعالیتهای پان ترکیستی) بود و توانشت نام آذربایجان را از این منطقه حذف کند و در مجلس هفتم به لطف همین خوش خدمتی ها عضو هئیت رییسه مجلس شده است

ائلیار نمینی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home