Wednesday, May 24, 2006جمعی از دانشگاهیان آستارا و هشتپر و طوالش: تورکها ایستاده می میرند

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

تورکها ایستاده می میرند

عظمت قیام ملی و ضد آپارتاید ملت غیور آذربایجان بحر خزر را دچار تلاطم کرده است. اکنون رود ارس خون مقدس شهیدان تبریز را تا به خزر آورده است.

حماسه ای که روز اول خرداد ماه در تبریز قهرمان بوقوع پیوست، حکایت انفجارخشم ملتی است که از 85 سال پیش با پست ترین شیوه های فاشیستی مورد سرکوب و توهین قرار گرفته است. روزی او را تورک خر گفته اند و امروز به او سوسک نجاست خوار فارسها لقب می دهند.

جاهلان نژادپرست می پنداشتند که زیر شکنجه ها و تحت زنجیرها، آذربایجان و تبریز به زانو در آمده است،

اما رژیم آپارتاید بداند: تورک آیاق اوسته اولر( تورکها ایستاده می میرند).

آذربایجان را مزورانه سر ایران گفتید و در هرجنگی بسود خود قربانی کردید اما جلادانه زبان آنرا بریدید، چشمش را کور کردید و دهانش را دوختید. آیا اکنون جان ِ آذربایجان را می خواهید؟!

این خطه سرزمین آتشها است. قلعه جمهعور بابک، چنلی بئل کوراوغلو، امیرخیز ستارخان، مجلس پیشه وری و بیت شریعتمداری همه مخلوق قهرمانی های این ملک اند.تاریخ به یاد ندارد که آذربایجان در برابر ظلم فرود امده باشد و باز تاریخ به یاد ندارد که ظالم در برابر آذربایجان سر فرود نیاورده باشد.

ای کسانی که با هر نام و گروه و مسلک و مقام، آغشته به تعفن پان فارسیزم هستید از اهانت وحشتناکی که توسط روزنامه فاشیستی ایران به ملت تورک آذربایجان شده است به سرعت تبری جویید وهمانگونه که جلال آل احمد گفته است از کوروش پرستی و فردوسی بازی دست بردارید. بیش از 70 درصد از جمعیت هفتاد میلیونی ایران فارس نیستند. تورکها تنها نیمی از این جمعیت را بخود اختصاص داده اند.

اهالی آستارا و هشتپر ، ضمن حمایت قاطع از خواسته های ضد آپارتاید ملت آذربایجان، خواهان انضمام به آذربایجان، توقیف روزنامه ایران، انحلال کابینه دولت، تغییر قانون اساسی و رسمیت زبان تورکی در سراسر آذربایجان هستند.

منیم ایمانیم بیر, عئشقیم، اؤزوم بیر
بیر چئشمه دن آخدیم, قاینار گؤزوم بیر
تورک اوغلو تورکم, من مردم, سؤزوم بیر
یول وئر، یول وئر اؤز یوردوما گئدیم من

جمعی از دانشگاهیان آستارا و هشتپر و طوالش

0 Comments:

Post a Comment

<< Home