Wednesday, January 18, 2006



نماينده اردبيل خواستار الحاق آستارا به سرزمين اصلی خود آذربايجان در چارچوب تقسيمات کشوری يعنی استان اردبيل شد

نماينده مردم اردبيل در مجلس هفتم جمهوری اسلامی ايران: متاسفانه اين مساله با تحريف تاريخ مطرح شد كه شهرستان آستارا بجز در زمان حكومت موقت "پيشه‌وری" و "غلام يحيی خان" در طول تاريخ تابع استان گيلان بوده است.

"حسن نوعی‌اقدم" نماينده مردم اردبيل به اظهارات هفته گذشته "ناصر عاشوری" نماينده فومن در مجلس شورای اسلامي پاسخ گفت.

نماينده فومن سه‌شنبه هفته گذشته (۲۰ دی) در سخنان پيش از دستور خود در نشست علنی مجلس گفته بود كه يك نماينده اردبيل در يكي از شبكه‌های سراسری سيمای جمهوری اسلامی ايران مطالبی مبني بر انتزاع شهر مرزی آستارا از استان گيلان و الحاق آن به استان اردبيل مطرح كرد و پس از مدتی در يكی از روزنامه‌های سراسری نيز در مصاحبه‌ای بر اين موضع اصرار داشت كه با اعتراض كتبی و شفاهی مردم گيلان خصوصا مردم آستارا مواجه شد.

نماينده فومن افزوده بود "اين موضوع در نهايت با پيگيری استاندار گيلان و مجمع نمايندگان استان و موضعگيری رسمی وزارت كشور كه با اطلاعيه‌ای در سيمای جمهوری اسلامی اين ادعا را واهی و بی‌اساس خواند، پايان يافت."

نماينده اردبيل در نمابری كه روز شنبه (۲٤ دی) در اختيار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار گرفت، توضيح داد: سخنرانی من در نماز جمعه آستارا با دعوت رسمی ستاد برگزاری نماز جمعه اين شهرستان صورت گرفت و موضوع آن هم مسايل كلی از جمله برنامه‌های دولت نهم بود و در مورد انتزاع شهرستان آستارا از استان گيلان كلمه‌ای مطرح نشد.

نوعی اقدم افزود: متاسفانه اين مساله با تحريف تاريخ مطرح شد كه شهرستان آستارا بجز در زمان حكومت موقت "پيشه‌وری" و "غلام يحيي خان" در طول تاريخ تابع استان گيلان بوده است.

وی اضافه كرد: شهرستان آستارا در گذشته نه چندان دور يكی از بخشهای تابع شهرستان اردبيل و حوزه پنج شهری اردبيل از استان آذربايجان شرقي بود كه در زمان طاغوت به دليل وجود مشكلات عديده مانند دوری راه و بويژه گردنه‌های خطرناك و غيرممكن بودن تردد مردم با تصميم دولت در سال ‪۱۳۳۷ از شهر اردبيل جدا و به استان گيلان ملحق شد.

نماينده اردبيل ادامه داد: موضوع انتزاع يك روستا، دهستان، بخش يا شهرستان از يك استان و الحاق آن به استان ديگر و تاسيس استان جديد در كشورمان قانون دارد كه به قانون تعاريف و تقسيمات كشوری معروف است و سال ‪ ۱۳۶۲در مجلس شورای اسلامي به تصويب رسيد.

نوعی اقدم افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامي ايران هميشه به درخواستهای قانونی و شرعی كه در عين حال مورد استقبال قاطبه مردم يك منطقه باشد، جواب مثبت داده است لذا درخواست قريب به اتفاق مردم شريف شهرستان آستارا حق قانونی و شرعی آنها و دقيقا منطبق بر قانون تقسيمات كشوری است.

لازم بذکر است که چندی پيش اين نماينده اردبيل خواستار الحاق آستارا به سرزمين اصلی خود آذربايجان در چارچوب تقسيمات کشوری يعنی استان اردبيل شده بود.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home