Thursday, February 24, 2005

تركهاى آستارا-آذربايجانسؤزوموز

تركهاى آستارا-آذربايجان

آستارا و اطراف آن بخشى از منطقه ترك نشين شمال غرب كشور و يا آذربايجان جنوبى (ايران) است كه در تقسيمات ادارى فعلى جز استان گيلان قرار داده شده است.

آستارا شمالي ترين شهر استان گيلان در مرز جمهوري آذربايجان است. اين شهر كه اكثريت ساكنان آن ترك زبان هستند، تالش ايران و جمهوري آذربايجان را از هم جدا مي كند. زبان مردم شهر و روستاهاي اطراف آن تركي است، ولي روستاهاي كوهپايه اي و جنوبي آن اغلب تالشي زبان هستند.

آستارا از شهرهاي زيباي آذربايجان جنوبى است و مردماني با فرهنگ و مهمان نواز دارد. آستارا شهري است كه ارزش ديداري فراواني دارد. عرضه كالاهاي روسي در بازارچه مخصوص در ساحل دريا، انبوهي از مشتريان اين كالاها را در روزهاي مختلف به اين شهر مي كشاند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home